Extent of farmland grabbing (GRAIN)

Extent of farmland grabbing (GRAIN)

Superficie de tierras de cultivo acaparadas (GRAIN)

Ampleur de l’accaparement des terres (GRAIN)